/Les-Exposants-2016/Liste-des-exposants 36410 36727 2078875

Zhejiang Baoliang Special Film Co., Lt

No.80, longchuanwu road,
Qianjiang economic development area,
Hangzhou, zhejiang, china

311100 Tangqi
Zhejiang
CHINE

Activité

En direct du salon #all4pack